Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์
   
Share
    
   Xpert.in.th --> เทคนิคการหางาน 
Username :
Password :
Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์

เทคนิคการหางาน


สิ่งที่ควรทำก่อนการเสนองาน

  • เข้าใจความต้องการ หรือผลลัพธ์ของงาน
  • ประเมินราคาของงานตามรายละเอียดที่ผู้ว่าจ้างใส่ไว้
  • ประเมินระยะเวลาทำงาน โดยวางแผนการทำงานให้เรียบร้อย
  • ใส่รายละเอียดให้เข้าประเด็นงาน และแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ และทักษะ
  • อ้างอิงถึงงาน หรือผู้ว่าจ้างที่เคยร่วมงานในระบบ Xpert.in.th
  • คุณอาจจะแนบไฟล์รายละเอียดการทำงาน รวมถึงแผนงานเข้าไปด้วย
Software Park   เกี่ยวกับเว็บ Xpert
About Xpert.in.th
Contact Xpert และ Feedback
Help | เงื่อนไขการใช้งาน
Site map
สำหรับผู้ว่าจ้าง
ประกาศงานฟรีที่นี่
เทคนิคการประกาศงาน
FAQs
สำหรับมืออาชีพ
สมัครเป็นมืออาชีพที่นี่
เทคนิคการหางาน
FAQs
Other
Partner & Sponsor
Donation
Xpert.in.th