Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์
   
Share
   ผู้ว่าจ้าง ประกาศงานฟรี รับใบเสนอราคาจากมืออาชีพ เลือกมืออาชีพที่ดีไปช่วยงาน เว็บ Xpert นี้ได้จัดเก็บประวัติการทำงานที่ดีของมืออาขีพไว้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเลือก และ มอบงาน โดยในเว็บนี้สามารถที่จะหากราฟฟิคดีไซน์ หานักออกแบบ หาช่างภาพ หาคนทำเว็บไซด์ หาที่ปรึกษา หาคนทำบัญชี หาคนสอนพิเศษ หาคนแปลงาน หาโปรแกรมเมอร์ 
   Xpert.in.th --> ประกาศงาน 
Username :
Password :
Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิกผู้ว่าจ้าง ลงรายละเอียดของงาน ตรวจดูงานที่ประกาศ

1. ประกาศว่าจ้างงาน เพื่อให้ บริษัท หรือ ฟรีแลนซ์ เสนอราคา พร้อมทำทันที
2. บริษัท และ ฟรีแลนซ์ มืออาชีพ จำนวนมาก จะเข้าร่วมเสนอราคา

หาก คุณ คือ บริษัท หรือ ฟรีแลนซ์ ที่กำลังหางาน กรุณากลับไปหน้าแรก เพื่อลงประกาศรับงาน

ชื่องาน (ใส่ได้ไม่เกิน 70 ตัวอักษร)
*

หมวด
*
*

รายละเอียดของงาน  (กรุณาใส่รายละเอียดของงานมากกว่า 100 ตัวอักษร เพื่อมืออาชีพจะได้เข้าใจรายละเอียดของงาน
ส่งใบเสนอราคา และ ระยะเวลาการทำงานได้ถูกต้อง)

ทักษะ (ทักษะที่สนใจสามารถเลือกได้สูงสุด 5 ทักษะ โดยทักษะที่เลือกจะนำไปใช้ในการค้นหา)
 
 
“กรุณาเลือกหมวดหลักที่อยู่ทางด้านบนก่อน”
 
 
รายการที่เลิอก*

ความสามารถพิเศษอิ่นๆ

ประเทศ : 
(โดยสถานที่เลือกจะนำไปใช้ในการค้นหา)
จังหวัด : 
อำเภอ : 

งบประมาณ
ระยะเวลาการทำงาน


รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาการประกาศงาน
วันที่ให้เริ่มงาน


ลงประกาศงานทำรายการต่อ

Software Park   เกี่ยวกับเว็บ Xpert
About Xpert.in.th
Contact Xpert และ Feedback
Help | เงื่อนไขการใช้งาน
Site map
สำหรับผู้ว่าจ้าง
ประกาศงานฟรีที่นี่
เทคนิคการประกาศงาน
FAQs
สำหรับมืออาชีพ
สมัครเป็นมืออาชีพที่นี่
เทคนิคการหางาน
FAQs
Other
Partner & Sponsor
Donation
Xpert.in.th