Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาโปรแกรมเมอร์ หาคนทำเว็บไซต์
  IT & Programing 
Share
   หาโปรแกรมเมอร์, หาคนทำเว็บไซต์, ทำเว็บไซต์, หาคนเขียนเว็บ, หาคนเขียนเวป, หาคนเขียนโปรแกรม, ดูแลคอมพิวเตอร์, หาคนดูแลเว็บ, คนดูแลเว็บ, หาคนทำ web, โปรแกรมบนมือถือ ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 
   Xpert.in.th --> --> หางาน --> Software Tester/ Test Team Leader (Contract) หลายตำแหน่ง-ห้วยขวาง 
Username :
Password :
Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาโปรแกรมเมอร์ หาคนทำเว็บไซต์

Software Tester/ Test Team Leader (Contract) หลายตำแหน่ง-ห้วยขวาง

รายละเอียดงาน รายละเอียดผู้ว่าจ้าง รายละเอียด มืออาชีพ ที่ทำการเสนอราคา

ลง ประกาศงาน เป็น งานด่วน

ประกาศว่าจ้างงาน

ประกาศรับงาน

รายละเอียดของงาน Software Tester/ Test Team Leader (Contract) หลายตำแหน่ง-ห้วยขวาง ปุ่ม เสนอราคา กลับไปหน้าหางาน

 
 
ชื่องาน :
Software Tester/ Test Team Leader (Contract) หลายตำแหน่ง-ห้วยขวาง
JobID :
J160409001
หมวด :
IT & Programing
งบประมาณ :
10,001 - 50,000 บาท
สถานที่ทำงาน :
ประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > ห้วยขวาง

รายละเอียดงาน :  
หน้าที่และความรับผิดชอบ:

- ประเมินงานในการทดสอบ, จัดทำ Test Plans, Test Cases/Scripts, Test Data, Test Execution, Defect Logs, Test
Progress Reports.
- ประสานงานกับทีม IT ในการทดสอบระบบต่างๆ – ติดตั้งและเตรียมสภาพแวดล้อมในการทดสอบระบบ และประสานงานกับ
ผู้ใช้ระบบ
- รับผิดชอบในการดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม, ทดสอบระบบแบบ Automated Test
- แก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการทดสอบระบบ
- บริหารจัดการข้อมูลในการทดสอบระบบโดย Defect Management Tool, Automated Tool, และ Performance Test
Tool
- นำทีมและให้คำแนะนำกับทีมในการทดสอบระบบซอฟต์แวร์ตามความต้องการ และแผนที่กำหนด
- วัดคุณภาพของซอฟแวร์กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และรายงานข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขโดยทีมที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกและรายงานสถิติในการทดสอบระบบต่างๆ
- ฝึกอบรม / ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือลูกทีม เพื่อให้มั่นใจว่าผลการทดสอบระบบเสร็จในเวลาและภายในงบ
ประมาณและมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ทางด้าน Computer Engineering, Computer Science หรือที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงาน1-3 ปีสำหรับ Software Tester
- ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 5 ปีสำหรับ Test Team Leader
- มีประสบการณ์ System & System Integration Testing, E2E or User Acceptance Testing (UAT)
- มีความรู้ในเชิงลึกของการพัฒนาซอฟท์แวร์ (SDLC)
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Telco โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์พื้นฐาน
- สามารถสื่อสารภาษา ภาษาอังกฤษพอได้ จะดีมาก
- CSTE Certification: Foundation in Software Testing or equivalent (Advantaged).
- ISEB Certification: Foundation in Software Testing or equivalent (Advantaged).
- ISEB Certification: Certificate in Software Test Management (Advantaged).

ระยะเวลาการทำงาน : 1วัน ความสามารถที่ต้องการ
วันที่เริ่มงาน : 00-000-0000 - MS .NET
- DB2
- Oracle
- Software Testing
- SQL
วันที่ประกาศงาน : 09-Apr-2016
วันสิ้นสุดรับข้อเสนอ : 18-Jul-2016
 
 

รายละเอียด ของ ผู้ว่าจ้าง

 
 

ชื่อผู้ว่าจ้าง :
A-HUBiT
ประเภทสมาชิก :
ได้ว่าจ้าง(1)
ชื่อ - สกุล :
ปืด ที่อยู่ ผู้ว่าจ้าง
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :

คะแนนการว่าจ้าง
ช่วง 6 เดือน
ตลอดช่วงอายุ
 
 
 

รายละเอียดการเสนอราคา ปุ่ม เสนอราคา กลับไปหน้าหางาน

สำหรับผู้ว่าจ้างกรุณา login ก่อน เพื่อดูรายละเอียดการเสนอราคา

มืออาชีพที่สนใจทำงาน คะแนนผลงาน งานที่เคยทำ ราคาที่เสนอ
ระยะเวลาทำงาน
วันที่เสนอราคา สถานะงาน

 

 

Software Park   เกี่ยวกับเว็บ Xpert
About Xpert.in.th
Contact Xpert และ Feedback
Help | เงื่อนไขการใช้งาน
Site map
สำหรับผู้ว่าจ้าง
ประกาศงานฟรีที่นี่
เทคนิคการประกาศงาน
FAQs
สำหรับมืออาชีพ
สมัครเป็นมืออาชีพที่นี่
เทคนิคการหางาน
FAQs
Other
Partner & Sponsor
Donation
Xpert.in.th