Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาครูสอนพิเศษ ต้องการครูสอนพิเศษ หาคนสอนพิเศษ
  Tutor 
Share
   สอนพิเศษเลข, สอนพิเศษวิทยาศาสตร์, สอนพิเศษเคมี, สอนพิเศษชีว, สอนพิเศษฟิสิกส์, สอนพิเศษภาษาอังกฤษ, สอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น, สอนพิเศษภาษาจีน, สอนพิเศษบัญชี, สอนพิเศษคอมพิวเตอร์, สอนพิเศษกราฟฟิคดีไซน์, สอนเล่นกีฬา, สอนเล่นดนตรี, สอนทำอาหาร, สอนศิลปะ 
   Xpert.in.th --> --> หางาน --> มาเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเดิมๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่แม้แต่คุณเองก็ต้องทึ่ง กับ Horizon Tutor 
Username :
Password :
Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาครูสอนพิเศษ ต้องการครูสอนพิเศษ หาคนสอนพิเศษ

มาเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเดิมๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่แม้แต่คุณเองก็ต้องทึ่ง กับ Horizon Tutor

รายละเอียดงาน รายละเอียดผู้ว่าจ้าง รายละเอียด มืออาชีพ ที่ทำการเสนอราคา

ลง ประกาศงาน เป็น งานด่วน

ประกาศว่าจ้างงาน

ประกาศรับงาน

รายละเอียดของงาน มาเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเดิมๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่แม้แต่คุณเองก็ต้องทึ่ง กับ Horizon Tutor ปุ่ม เสนอราคา กลับไปหน้าหางาน

 
 
ชื่องาน :
มาเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเดิมๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่แม้แต่คุณเองก็ต้องทึ่ง กับ Horizon Tutor
JobID :
J130617002
หมวด :
Tutor
งบประมาณ :
> 100,000 บาท
สถานที่ทำงาน :
ประเทศไทย > กรุงเทพมหานคร > ราชเทวี

รายละเอียดงาน :  
มาเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นเดิมๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ที่แม้แต่คุณเองก็ต้องทึ่ง กับ Horizon Tutor

เรียนพิเศษระดับชั้นประถมศึกษา
เน้นดูแล การบ้านทั่วไปหรือติวเข้า ม.1 การสอนเน้นความเข้าใจและ เน้นทบทวนเตรียมสอบเข้าโรงเรียนชื่อดังต่างๆ (เช่น สวนกุหลาบ สตรีวิทยา เทพศิรินทร์ บดินท์เดชา สตรีวัดระฆัง ศึกษานารี ทวีธาภิเษก สามเสนวิทยาลัย เครืออัสสัมชัญ เซนคาเบียล กรุงเทพคริสเตียน เครือคาทอลิค สาธิตมหาวิทยาลัยชื่อดัง หอวัง ราชวินิต ทิวไผ่งาม เป็นต้น) ติวเข้มเตรียมสอบ National Test (NT) และฝึกทักษะและปูพื้นฐานการคำนวณและหลักการคิดวิเคราะห์ และสรุปเนื้อหาแต่ละวิชาก่อนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยม

เรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมต้น
สอนวิชาเฉพาะของระดับชั้นมัธยมต้นต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เน้นปูพื้นฐานวิชาหลักที่เป็นพื้นฐานสำหรับระดับมัธยมปลายในหลายเนื้อหา การฝึกความแม่นยำในการคำนวณและสอนหลักการคิดวิเคราะห์โจทย์ที่มีความซับซ้อนและการสอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง เช่น เตรียมอุดมศึกษา มหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนเตียมทหาร 4 เหล่า เป็นต้น

เรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมปลาย
สอนวิชาเฉพาะของระดับชั้นมัธยมปลายต่างๆ ในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เน้นต่อยอดความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในเนื้อหา พัฒนาให้น้องๆ สามารถนำไปประยุกต์การคิดวิเคราะห์โจทย์ที่ได้ผลและนำไปใช้ได้จริง มากกว่าการท่องจำสูตร รวมทั้งเทคนิคพิชิตสอบตรงและแอดมิดชันเพื่อใช้การสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการแนะแนวและวิเคราะห์ความชอบน้องๆ ตามความสามารถแต่ละคนในการเลือกคณะที่น้องๆ สนใจและถนัดตามความสามารถของแต่ละคน


ข้อดีของการเรียนกับพี่ๆ Horizon Tutor (ฮอริสัน ติวเตอร์)
1. ผู้สอนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 7 ปี ในการสอนนักเรียนโรงเรียนชื่อดังต่าง
มากมาย และเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง
2. เป็นการเรียนกลุ่มเล็กๆ จึงทำให้สอนสามารถดูแลได้เต็มที่
3. ค่าใช้จ่ายไม่แพง ทั้งค่าเรียนและค่าเดินทาง
4. สอนโดยใช้หลักของความเข้าใจและฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพราะผู้สอนทราบถึงระบบการทำงานของสมองรวมทั้งประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการสอน จึงมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและทำให้เด็กรับความรู้ได้อย่างเต็มที่
5. มีการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้จึงทำให้เด็กฝึกคิดเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น
6. มีการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่เรียนได้อย่างแม่นยำ
7. มีการให้แบบฝึกหัดทำให้ฝึกความคิดอย่างเป็นระบบและทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนของแต่ละคน
8. ผู้สอนเข้ากับเด็กได้ดี เป็นกันเองสอนแบบพี่ติวน้อง การเรียนจึงไม่เคร่งเครียด ไม่น่าเบื่อ

Ø Horizon Tutor รับสอนพิเศษ ตัวต่อตัวและกลุ่มย่อย
เป็นกวดวิชาที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญอยากเรียนให้ได้ผล เรียนอย่างเข้าใจ ปูพื้นฐาน
และสอนอย่างเป็นระบบต้อง Horizon Tutor สร้างน้องเก่ง ด้วยศักยภาพของน้องๆเอง
น้องๆจะเก่งขึ้นอย่างน่าทึ่งด้วยระบบการสอนที่มีมาตรฐานและให้ระบบการเรียนรู้ แบบ GENIUS System
สนใจติดต่อด่วนที่ 083-782-7617วิธีการสอนของทีมติวเตอร์
การสอนของอาจารย์นั้น เน้นที่ความรู้พื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนจากนั้นจึงนำไปสู่การประยุกต์ใช้มากขึ้น เพื่อให้สามารถทำโจทย์ต่าง ๆได้อย่างหลากหลายรูปแบบเพื่อใช้ในการสอบที่โรงเรียนและการสอบแข่งขัน เปรียบเสมือนการสร้างตึกก็ต้องตอกเสาเข็มและวางรากฐานของตึกให้แข็งแรงก่อนจึงค่อยต่อเติมชั้นต่างๆให้สูงขึ้นตามความต้องการ
- มีการเน้นการฝึกทำแบบฝึกหัดและโจทย์ข้อสอบต่างๆ เพื่อให้น้อง ๆ มีความมั่นใจ ในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น
- ติวเตอร์แต่ท่านจะมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน ซึ่งจะมาสามารถช่วยให้น้อง ๆ ได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
- น้องๆสามารถที่จะสอบถามติวเตอร์ได้ทันทีที่ไม่เข้าใจทั้งในขณะที่เรียน หรือหลังจากเลิกเรียนแล้ว
- น้อง ๆ สามารถเลือกบทเรียนที่น้องๆๆ ต้องการที่จะให้ติวเตอร์สอนได้เลย
- ทีมติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับประกันคุณภาพ
การเลือกเรียนพิเศษมีหลักสำคัญที่ว่าที่เรียนพิเศษนั้นมีการสอนเป็นระบบ
ที่มีการเน้นพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและติวเตอร์มีประสบการณ์ในการสอนมากแค่ไหน
ในฐานนะผู้เคยมีประสบการณ์เรียนพิเศษมาหลายที่ทำให้พบว่าการเรียนพิเศษตามกวดวิชาชื่อดัง
ซึ่งมีผู้เรียนจำนวนมาก ที่เกิดจากการเรียนตามเพื่อน เกิดปัญหาหลายอย่างเช่น
-เรียนตามไม่ทัน
-สอนเนื้อหาไม่ตรงกับที่เรียน
-เรียนไม่รู้เรื่อง
-บรรยากาศการเรียนวุ่นวาย
-นั่งคุยกับเพื่อน ไม่สนใจบทเรียน

ทำให้เด็กหลายคนเบื่อและเข้าไปเรียนเพื่อเอาเอกสารการเรียนมาอ่านเองทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขัน

ดังนั้นการเรียนกลุ่มย่อยหรือตัวต่อตัวจากติวเตอร์ที่มีประสบการณ์ แนะเน้นการพัฒนาการเรียนรู้และ
เข้าใจหลักการทำงานของสมองจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมาก

พี่ว่าที่นี่เลยครับ HiT อาจารย์เก่งมากจบเกียรตินิยมและปริญญาโทจากจุฬาฯ แม้จะไม่มีใครคุ้นเพราะ
อาจารย์รับสอนติวเองแบบตัวต่อตัวและกลุ่มย่อยแต่เน้นได้ผลจริงและสอนให้คิดเป็นและร่วมกับ
การใช้วิทยาศาสตร์ด้านสมองเพื่อพัฒนาผู้เรียน การเรียนสนุกไม่น่าเบื่อ แถมยังทำให้เราจำได้เร็ว
และเป็นระบบอย่างน่าทึ่ง ลองพิสูจน์ดูครับ ติดต่อด้านล่างนี้นะ


สถาบันกวดวิชา HiT Horizon Tutor
พัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นอัจฉริยะ โดยใช้หลักการเรียนที่พัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิทยาศาสตร์สมอง หลักการวิเคราะห์และพัฒนาความเข้าใจ หลักสมดุลสมองซ้าย-ขวา การคิดเชื่อมโยง
ติวทุกวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววทิยา ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย และภาษาอังกฤษระดับต้น
โดยทีมติวเตอร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบถามโทร 083 782 7617 และ 02 449 8366
http://horizontutor.blogspot.com/
www.facebook.com/horizontutor

ระยะเวลาการทำงาน : >28วัน ความสามารถที่ต้องการ
วันที่เริ่มงาน : 00-000-0000 - Intermediate
- Advance
- Mathematic
- Tutor
- GAT (General Attitude Test)
- สอนด้วยวิทยาศาสตร์สมอง
วันที่ประกาศงาน : 17-Jun-2013
วันสิ้นสุดรับข้อเสนอ : 04-Oct-2013
 
 

รายละเอียด ของ ผู้ว่าจ้าง

 
 

ชื่อผู้ว่าจ้าง :
ton_bt
ประเภทสมาชิก :
ได้ว่าจ้าง(1)
ชื่อ - สกุล :
ปืด ที่อยู่ ผู้ว่าจ้าง
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :

คะแนนการว่าจ้าง
ช่วง 6 เดือน
ตลอดช่วงอายุ
 
 
 

รายละเอียดการเสนอราคา ปุ่ม เสนอราคา กลับไปหน้าหางาน

สำหรับผู้ว่าจ้างกรุณา login ก่อน เพื่อดูรายละเอียดการเสนอราคา

มืออาชีพที่สนใจทำงาน คะแนนผลงาน งานที่เคยทำ ราคาที่เสนอ
ระยะเวลาทำงาน
วันที่เสนอราคา สถานะงาน

 

 

Software Park   เกี่ยวกับเว็บ Xpert
About Xpert.in.th
Contact Xpert และ Feedback
Help | เงื่อนไขการใช้งาน
Site map
สำหรับผู้ว่าจ้าง
ประกาศงานฟรีที่นี่
เทคนิคการประกาศงาน
FAQs
สำหรับมืออาชีพ
สมัครเป็นมืออาชีพที่นี่
เทคนิคการหางาน
FAQs
Other
Partner & Sponsor
Donation
Xpert.in.th