Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์
   
Share
    
   Xpert.in.th --> FAQs for Hirer 
Username :
Password :
Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์

FAQs - สำหรับผู้ว่าจ้าง

  1. ขั้นตอนในการสมัครเป็นผู้ว่าจ้างพร้อมทั้งประกาศงานต้องทำอย่างไรบ้าง
   • Step 1: สมัครเป็นสมาชิกประเภทผู้ว่าจ้าง โดยที่คลิกที่ Register แล้วคลิก ประกาศงานฟรี
   • Step 2: หากคุณเป็นสมาชิกผู้ว่าจ้างอยู่แล้วให้เข้าสู่ระบบ ให้กรอกข้อมูลตรงพื้นที่ สำหรับสมาชิกเดิม หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกผู้ว่าจ้าง ให้กรอกข้อมูลตรงพื้นที่ สำหรับสมาชิกผู้ว่าจ้างใหม่ แล้วคลิก ทำรายการต่อ
   • Step 3: ลงรายละอียดของงาน โดยที่ระยะเวลาการประกาศงานจะเป็น 14 วัน ให้ปิดราคาของการเสนองาน และให้ปิดรายละเอียดการเสนองาน แล้วคลิก ไปยังหน้าตรวจสอบ
   • Step 4: ตรวจดูงานที่ประกาศ หากรายละเอียดไม่ถูกต้องให้คลิก Back เพื่อกลับไปแก้ไข หากรายละเอียดถูกต้องแล้วให้คลิก ยืนยันประกาศงาน
   • Step 5: เมื่อได้ประกาศงานเรียบร้อยแล้วจะส่งรายละเอียดของงานไปยังอีเมล์ที่สมาชิกระบุไว้

  2. ขั้นตอนในการประกาศงานให้เป็นงานด่วนต้องทำอย่างไร
   • Step 1: ต้องทำการประกาศงานก่อน แล้วหลังจากที่คลิก ยืนยันการสมัครงาน หนเจอถัดไปให้คลิก ประกาศงานด่วน
   • Step 2: หากเคยสร้างงานไดว้แล้ว ให้ไปที่หน้า Job Detail ของงานนั้นๆ แล้วคลิก ประกาศงานนี้เป็นงานด่วน
   • Step 3: หน้าประกาศงานด่วนให้เลือกวิธีประกาศงานให้เป็นงานด่วน และวิธีชำระเงิน ในกรณีที่เสียค่าธรรมเนียมเป็นหน่วยบาท แล้วคลิก ยืนยันการทำรายการ
   • Step 4: หากเลือกวิธีเสียค่าธรรมเนียมเป็นหน่วยบาท ให้ทำการส่งสำเนาการชำระเงินเข้ามาที่ xpert.in.th แล้วเมื่อทางระบบได้รับเอกสารสำเราที่ส่งเราจะทำการ Active ให้คุณโดยเร็วที่สุด หรือหากเลือกวิธีเสียค่าธรรมเนียมเป็นหน่วย XP ระบบจะทำการตัดหน่วยของสมาชิก พร้อมทั้ง Active ให้คุณโดยทันที

  3. ทำไมถึงต้องเข้ามาประกาศงานในระบบ xpert
   • สามารถหามืออาชีพที่มีประสิทธิภาพ ได้ราคาที่เหมาะสม ง่ายต่อการหามืออาชีพ เข้ามาประกาศงานได้ตลอดเวลา และสร้างชื่อเสียงในการเป็นผู้ว่าจ้างที่ดี

  4. ระบบการจัดการงานของ xpert ช่วยให้ผู้ว่าจ้างได้งานที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
   • ผู้ว่าจ้างสามารถลงรายละเอียดงานที่ต้องการว่าจ้าง งบประมาณ ระยะเวลา เพื่อให้มืออาชีพที่สนใจเท่านั้นเข้ามาทำการเสนอราคา
   • ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกได้ว่าจะว่าจ้างใคร โดยอาจดูจากผลงานที่ผ่านมา หรือ ข้อเสนอที่น่าสนใจ
   • ผู้ว่าจ้างสามารถใช้เมนู Workspace เพื่อเข้าไปตรวจสอบสถานะการทำงานได้ตลอดเวลา
   • ผู้ว่าจ้างสามารถทำการประเมินมืออาชีพได้เมื่องานเสร็จ เพื่อเป็นการวัดระดับของมืออาชีพ และช่วยสร้างสังคมการทำงานที่ดี

  5. ค่าใช้จ่ายในการเป็นผู้ว่าจ้างคือเท่าไร
   • การสมัครสมาชิกเป็นผู้ว่าจ้างไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เราต้องการสร้างช่องทางในประกาศงาน

  6. ค่าใช้จ่ายในการประกาศงานคือเท่าไร
   • การประกาศงานไม่เสียค้าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เราต้องการสร้างช่องทางเพื่อให้คุณได้รับผลลัพธ์ของงานที่ดีที่สุด

  7. คุณสามารถประกาศงานได้กี่ครั้ง
   • ผู้ว่าจ้างสามารถประกาศงานได้ไม่จำกัด

  8. การอัพเกรดสถานะผู้ว่าจ้างเป็น Business ต้องทำอย่างไร
   • Step1: เข้าไปที่หน้า Membership แล้วทำการคลิก อัพเกรดเป็นสมาชิกประเภทธุรกิจ หลังจากนั้นระบบจะออกใบแจ้งหนี้เพื่อให้ทำการชำระเงิน
   • Step2: ทำการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนด เข้ามาตามจำนวนที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้
   • Step3: E-mail, Fax หรือ เข้าไปที่ Membership แล้วเลือกแจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการ Upload file เข้ามาที่ระบบ
   • Step4: ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบเอกสารหากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะเปลี่ยนสถานะให้เป็น Business ให้โดยทันที

  9. การต่ออายุการประกาศงานทำอย่างไร

  10. การมอบงานทำอย่างไร

  11. การยืนยันงานเสร็จและทำการ Feedback ให้มืออาชีพทำอย่างไร

Software Park   เกี่ยวกับเว็บ Xpert
About Xpert.in.th
Contact Xpert และ Feedback
Help | เงื่อนไขการใช้งาน
Site map
สำหรับผู้ว่าจ้าง
ประกาศงานฟรีที่นี่
เทคนิคการประกาศงาน
FAQs
สำหรับมืออาชีพ
สมัครเป็นมืออาชีพที่นี่
เทคนิคการหางาน
FAQs
Other
Partner & Sponsor
Donation
Xpert.in.th