Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์
   
Share
    
   Xpert.in.th --> เงื่อนไขการใช้งาน 
Username :
Password :
Xpert.in.th - ศูนย์รวมมืออาชีพ ประกาศงานฟรี หาฟรีแลนซ์ หางานฟรีแลนซ์ ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์

เงื่อนไขการใช้งาน

คำชี้แจ้งสิทธิส่วนบุคคล
Xpert.in.th มีนโยบายที่เคร่งครัดในการรักษาข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งาน โดยรหัสผ่านนั้นจะถูกเข้ารหัสไว้ซึ่งจะไม่สามารถเรียกดูได้ ดังนั้นหากไม่สามารถใช้รหัสผ่านเดิมล็อกอินได้ ทาง Xpert.in.th จะทำการรีเซ็ตรหัสผ่านและส่งไปทางอีเมล์เท่านั้น การกรอกข้อมูลต่างๆบน Xpert.in.th นั้นถือเป็นการตั้งใจโดยผู้ใช้งานที่จะเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพราะฉะนั้นหากเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฏหมาย หรือ ผิดธรรมเนียม นั้น ทาง Xpert.in.th จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานบน Xpert.in.th นั้น ทาง Xpert.in.th จะไม่เผยแพร่สู่สาธารณะสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานได้ขอร้องอย่างเป็นทางการและมีลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และ Xpert.in.th สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ข้อมูลต่างๆได้

วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีจุดประสงค์หลักเพื่อใช้ประมูลงาน เสนองาน ประกาศงาน และ เผยแพร่บทความ  เพื่อให้ทราบถึงตัวตนของแต่ละฝ่าย และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆโดยผู้ใช้งานเอง นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ใส่ และ อยู่ใน Xpert.in.th ทาง Xpert.in.th อาจนำไปใช้ในการทำแบบสำรวจ หรือ กิจกรรมต่างๆได้

การรับจดหมาย และ กิจกรรมทางการตลาด
ผู้ใช้งาน Xpert.in.th สามารถปฏิเสธการรับจดหมาย และ กิจกรรมทางการตลาดได้โดย
  1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และ แก้ไขที่หน้า membership
  2. คลิ๊กที่ลิงค์ที่ปรากฏขึ้นที่จดหมาย หรือ ข้อความ แต่ละฉบับที่ได้ส่งไป
การใช้งาน
การกรอกข้อมูล หรือ การแก้ไขข้อมูลที่มีผลต่อการใช้งานบนเว็บไซด์ Xpert.in.th นั้น ทาง Xpert.in.th มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะอนุญาตให้การแก้ไข และ ทาง Xpert.in.th มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Cookies
Xpert.in.th ใช้ Cookies ในเครื่องผู้ใช้งานที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานใช้บริการเว็บไซด์ได้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถลบ Cookies ออกได้โดยทำตามคำช่วยเหลือของ Internet Browser

Log Files
Xpert.in.th ได้เก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ทของผู้ใช้บริการ เช่น Internet Protocol เพื่อสามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน นอกจากนี้ Xpert.in.th ได้เก็บข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ทของผู้ใช้บริการเพื่อวิเคราะห์การใช้งานต่างๆ

ลิงค์ต่างๆ
ในเว็บไซด์ Xpert.in.th อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซด์อื่น ดังนั้นลิงค์ต่างๆ และ เว็บไซด์อื่นๆ ที่อาจเป็นลิงค์ หรือ เว็บไซด์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ซึ่งจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ Xpert.in.th

การเก็บรักษารายละเอียดส่วนบุคคลหลังสิ้นสภาพการใช้งาน
Xpert.in.th จะเก็บรักษาข้อมูลของมืออาชีพ และ ผู้ว่าจ้าง ไว้หลังจากที่สิ้นสภาพการใช้งานแล้ว โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ Xpert.in.th ในกรณีที่ผู้ใช้งานทำเอกสารอย่างเป็นทางการให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูล หรือ ทาง Xpert.in.th อาจจะลบออกจากฐานข้อมูลออกตามแต่พิจารณา

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ถ้า Xpert.in.th จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ทาง Xpert.in.th จะลงประกาศในหน้าเว็บไซด์ที่เห็นได้ชัด หรือแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านทางอีเมล์ และทาง Xpert.in.th สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเวลา

สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ contactus@xpert.in.th

วันที่ใช้งาน: 3 ตุลาคม 2552

สถานที่บริษัท: Xpert.in.th
Software Park   เกี่ยวกับเว็บ Xpert
About Xpert.in.th
Contact Xpert และ Feedback
Help | เงื่อนไขการใช้งาน
Site map
สำหรับผู้ว่าจ้าง
ประกาศงานฟรีที่นี่
เทคนิคการประกาศงาน
FAQs
สำหรับมืออาชีพ
สมัครเป็นมืออาชีพที่นี่
เทคนิคการหางาน
FAQs
Other
Partner & Sponsor
Donation
Xpert.in.th